Miljöarbete

Vi bryr oss om vår miljö och natur. Därför har vi vidtagit flera åtgärder för att minska vårt avtryck på miljön.
Vi använder bland annat miljömärkta rengöringsmedel, källsorterar sopor och använder ekologiska råvaror i köket. Allt annat vore ju direkt dumt!

I den här vackra omgivningen blir det naturligt att tänka på miljön. Därför är vi också miljömärkta med Green Key, en internationell miljömärkning som delas ut till hotellverksamheter som tar extra hänsyn till miljön. Läs mer om Green Key här. Vill du veta mer om vårt pågående miljöarbete? Fråga oss! Hotellets miljöansvarige berättar mer än gärna.

Vårt miljöarbete i punktform:

  • Köks- och städpersonal använder miljömärkta rengöringsprodukter.
  • Vi källsorterar pant, glas och tidningar på gästrum. Totalt källsorterar vi i flertalet fraktioner; pant, glas, metall, plast, wellpapp och tidningar.
  • Vi arbetar med många lokalproducerade och ekologiska produkter i vårt kök. Fair Trade-produkter köps även in i viss mån.
  • Vi har en egen källa och utmärkt dricksvatten! Allt vatten som vi serverar filtreras genom Thoreau kolfiberfilter som levererar ett 100% rent vatten. Vi väljer att servera detta stilla eller kolsyresatt på egendesignade flaskor. Genom detta förfarande har vi tagit bort alla buteljerade vattenflaskor, vilket sparar förpackningar och transporter.
  • Hygienprodukter som finns i samtliga badrum är naturprodukter från Damana och är certifierade av Ecocert och märkta av Cosmebio. Dessa är av typen ”pumpflaskor” för att undvika onödiga engångsförpackningar.
  • Sedan 2005 värms samtliga byggnader med jordvärme samt högeffektiva och energisnåla värmepumpar.
  • Över 70% av ljuskällorna är energisparande, både i ute- och inomhusmiljö.
  • Vi har installerat regulatorer för att minska vattenflödet ur kranar och duschar. Vid nyanskaffning väljs vattensparande toaletter och vattenblandare.
  • Gästerna informeras om vår strävan att minska mängden tvätt genom att använda sina handdukar mer än en dag. Detta minskar energi- och vattenåtgången samt minskar utsläppen från transporter till tvätteriet.
  • Allt kontors- och hygienpapper är miljömärkt..